UKŁAD Z BANKIEM – ROZWIĄZANIE DLA FRANKOWICZÓW

Nowelizacja Prawa upadłościowego daje nowe możliwości dla osób nadmiernie zadłużonych. Ustawa, oprócz możliwości ubiegania się o upadłość i w konsekwencji możliwość umorzenia zobowiązań po wykonaniu planu spłaty wprowadza nowe przepisy umożliwiające zawarcie układu z wierzycielami.
Rozwiązanie jest naprawdę godne uwagi, gdyż umożliwia zachowanie majątku dłużnika – najczęściej nieruchomości.
Rozwiązanie tym powinni być szczególnie zainteresowani Frankowicze gdyż układ z Bankiem – zawarty według nowych przepisów Prawa upadłościowego umożliwi im zachowanie mieszkania i ustalenie nowych warunków spłaty. Poniżej przedstawiam kilka informacji praktycznych w zakresie możliwości zastosowania nowych przepisów.

Dla kogo układ z wierzycielami?

Wniosek o zawarcie układu z wierzycielem – a posługując się nomenklaturą z ustawy – wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, może złożyć dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stał się niewypłacalny.

Jakie korzyści płyną z tego rozwiązania?

Przy tym rodzaju postępowania dłużnik ma możliwość zachowania swojego majątku na przykład nieruchomości w której mieszka. Dodatkową korzyścią jest to, że dłużnik w tym postępowaniu nie staje się „upadłym”, co dla niektórych jest równie ważne.

Kiedy Sąd uwzględni wniosek dłużnika?

Sąd uwzględnia wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, jeżeli możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami.

Jakie są wymogi formalne wniosku o zawarcie układu i ile wynosi opłata ?

Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli składa się na urzędowym formularzu do sądu upadłościowego. We wniosku należy podać wstępne propozycje układowe. Wnioskodawca musi uiścić zaliczkę na wydatki postępowania w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim sektorze roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – czyli składając wniosek należy wpłacić zaliczkę w kwocie 5.148,07 zł. (przepisy wejdą w życie w marcu 2020r.)

Co w sytuacji gdy Sąd nie uwzględni wniosku o zawarcie układu?

Jeżeli Sąd uzna, że brak jest realnych szans na zawarcie układu bądź sprzeciwią się temu wierzyciele sąd oddali wniosek. Bez wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości Sąd nie ogłosi upadłości a zatem jesteśmy znowu w sytuacji sprzed zgłoszenia wniosku. Nie ma tu analogii do postępowania restrukturyzacyjnego, gdzie w przypadku braku zawarcia układu Sąd ogłasza upadłość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *