UKŁAD Z BANKIEM – ROZWIĄZANIE DLA FRANKOWICZÓW

Rozwiązaniem sytuacji Frankowiczów jest układ z Bankiem – zawarty według nowych przepisów Prawa upadłościowego. Umożliwia on zachowanie mieszkania i ustalenie nowych warunków spłaty. Wniosek taki może złożyć dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stał się niewypłacalny. Wniosek składa się na urzędowym formularzu do sądu upadłościowego, a we wniosku należy podać wstępne propozycje układowe. Wnioskodawca musi uiścić zaliczkę na wydatki postępowania w kwocie 5.148,07 zł.

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE JEST W INTERESIE WIERZYCIELA

Często wierzyciele „straszą” swoich dłużników, że zgłoszą wniosek o ogłoszenie ich upadłości. Jednak nie jest to właściwa droga. Jeśli chcemy doprowadzić dłużnika do bankructwa to owszem, w myśl zasady „skoro ja nie mam to on też mieć nie będzie”. Jednak utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika jako całości przeważnie pozwala zaspokoić wierzycieli w wyższym stopniu m.in. przez zaspokojenie w ramach realizacji przyjętego układu bądź też przez sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości.

RESTRUKTURYZACJA ALTERNATYWĄ DLA UPADŁOŚCI

Restrukturyzacja jest alternatywą ale upadłości dłużnika. Dzięki zastosowaniu rozwiązań wskazanych w Prawie Restrukturyzacyjnym przedsiębiorca, którego fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika często z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych ma „drugą szansę” aby podnieść się z długów i uniknąć upadłości, co stanowi korzyść nie tylko dla niego samego ale również dla wierzycieli.

KIEDY SĄD ORZEKA ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI?

Zakaz prowadzenia działalności jest sankcją polegającą na pozbawieniu osoby fizycznej prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak również pełnienia określonej funkcji w życiu gospodarczym. Ma na celu ochronę obrotu gospodarczego przed udziałem w nim osób nierzetelnych i nieprofesjonalnych czy też wręcz działających celowa z zamiarem pokrzywdzenia innych uczestników obrotu gospodarczego. Zdecydowanie najczęstszą przesłanką powodującą orzeczenie zakazu prowadzenia działalności jest zawinione niezłożenie w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

ZADBAJ O SWOJE MARZENIA POPRZEZ OSZCZĘDZANIE PIENIĘDZY A NIGDY NIE ZOSTANIESZ BANKRUTEM

Dziś napisałam dla Was artykuł o nieco innej niż „upadłość” tematyce. Mam dla Was kilka wskazówek jak rozsądnie, poprzez realizację własnych marzeń nie otrzeć się o postępowanie upadłościowe. Dlaczego nikt nas nie nauczył jak gospodarować pieniędzmi? Oszczędzanie pomoże w kontroli miesięcznych wydatków. Dowiedz się czym jest budżet domowy i jak nim zarządzać.

USTALENIE PLANU SPŁATY W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM – KONIECZNY ELEMENT POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Przedostatnim elementem przybliżającym nas do całkowitego oddłużenia jest plan spłaty – ustalany przez Sąd w formie postanowienia. Niestety, jak widzę z własnego doświadczenia w postępowaniach upadłościowych, które prowadzę jako syndyk, osoby fizyczne wobec których ogłoszono upadłość konsumencką są zdziwione, że jeszcze przez trzy lata będą zobowiązane do regulowania swoich zobowiązań na rzecz wierzycieli. Czym jest plan spłaty?

KREDYTY WE FRANKACH

Frankowicze, ogłoście upadłość konsumencką Oglądam wiadomości. Kolejny protest osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich. W całej Polsce dzieją się dramaty – komornicy zabierają mieszkania. Ludzie zostają bez środków do życia. Złamani. Ktoś przywołuje informację o samobójstwie bliskiej osoby. Tak, rząd obiecał w kampanii wyborczej uregulować kwestię tych kredytów, ale zastanawiam się, czy to w ogóle możliwe…

KOMFORT PSYCHICZNY

Ogłoszenie upadłości to jak dobry trening – poprawiamy formę, głównie tą psychiczną. Czy wiecie Państwo, że w postępowanie upadłościowe jest traktowane jako przywilej? To zupełnie nowe przepisy, które obowiązują zaledwie od 2 lat. Jednak „przywilej” wcale nie oznacza, że to łatwa droga. Zacznijmy od początku. Horror: telefony, listy, windykatorzy terenowi. Firmy starają się, jak mogą, by odzyskać swoje …

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ SKŁADAJĄC WNIOSEK O UPADŁOŚĆ

Jak już pisałam tutaj pierwszym elementem do skutecznego ogłoszenia upadłości jest prawidłowo sporządzony wniosek. Obecnie wniosek składa się na ogólnodostępnym formularzu jednak prawidłowe wypełnienie rubryk może napotkać na kilka trudności. W szczególności jeśli mamy więcej niż pięciu wierzycieli będzie wymagało od nas sporządzenie listy uzupełniającej – na co już niestety wzoru nie ma. To samo dotyczy …

WNIOSEK O UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY WYMOGIEM SKUTECZNEGO WNIOSKU O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Niestety jak już pisałam wcześniej „upadłość konsumencka” jest pewnym przywilejem a nie prawem, zatem istnieją przesłanki negatywne do skorzystania z tego przywileju. Przeszkoda w złożeniu wniosku o upadłość konsumencką Do tej pory nie wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie wiedzą, że w przypadku braku płynności finansowej są zobowiązani do zgłoszenia wniosku o upadłość. Oczywiście każdy kto prowadzi własny …