POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE JEST W INTERESIE WIERZYCIELA

Często wierzyciele „straszą” swoich dłużników, że zgłoszą wniosek o ogłoszenie ich upadłości. Jednak nie jest to właściwa droga. Jeśli chcemy doprowadzić dłużnika do bankructwa to owszem, w myśl zasady „skoro ja nie mam to on też mieć nie będzie”. Jednak utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika jako całości przeważnie pozwala zaspokoić wierzycieli w wyższym stopniu m.in. przez zaspokojenie w ramach realizacji przyjętego układu bądź też przez sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości.