WNIOSEK O UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY WYMOGIEM SKUTECZNEGO WNIOSKU O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Niestety jak już pisałam wcześniej „upadłość konsumencka” jest pewnym przywilejem a nie prawem, zatem istnieją  przesłanki negatywne do skorzystania z tego przywileju.

Przeszkoda w złożeniu wniosku o upadłość konsumencką

Do tej pory nie wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie wiedzą, że  w przypadku braku płynności finansowej są zobowiązani do  zgłoszenia wniosku o upadłość.  Oczywiście każdy kto prowadzi własny biznes wie, że nie raz zdarza się sytuacja gdy nasze zobowiązania przekraczają nasze aktywa i nikt nie biegnie składać wniosku o upadłość, bo jest to sytuacja przejściowa i trwa najczęściej do realizacji płatności przez naszych kontrahentów za wcześniej wykonane usługi.

Niemniej gdy nasze zadłużenie jedynie rośnie i nie widzimy szansy na zmianę sytuacji, bo często jest to uwarunkowane sytuacją ogólnorynkową panującą w kraju, pamiętajmy by przed zamknięciem działalności złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wiem, że nawet gdy zasięgają Państwo  porady u prawnika bądź księgowego, tłumaczą oni, że nie ma sensu składanie wniosku bo i tak nie będzie środków na prowadzenie postępowania upadłościowego i w żadnym stopniu nie doprowadzi to do Waszego oddłużenia. Po części jest to nawet prawda. Jednak sens w złożeniu wniosku o upadłość, nawet jeśli zostanie on oddalony z powodu braku środków na prowadzenie postępowania, jest taki, że umożliwi nam to skorzystanie z upadłości konsumenckiej.

Brak złożenia wniosku o upadłość jako przedsiębiorca stanowi przesłankę negatywną do ogłoszenia upadłości w ciągu 10 lat od zamknięcia działalności.

Czy brak wcześniejszego wniosku przekreśla możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Brak wniosku o ogłoszenie upadłość przed zamknięciem działalności  nie przesądza jednoznacznie o braku szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd na szczęście nie działa automatycznie lecz każdy przypadek rozpoznaje indywidualnie. Ważne są okoliczności nie zgłoszenia poprzedzającego wniosku o upadłość oraz charakter naszych zobowiązań tzn. czy wynikają one  jedynie z prowadzonej wcześniej działalności czy mają charakter prywatny np. wynikają z zaciągniętego kredytu hipotecznego na mieszkanie. Stosując zasadę słuszności oraz humanitaryzmu Sąd może uwzględnić wniosek o upadłość konsumencką nawet gdy wystąpiła przesłanka negatywna w postaci braku wniosku o upadłość przedsiębiorcy.

Niemniej zachodzi ryzyko oddalenia takiego wniosku, dlatego jeśli Państwo nie zamknęli jeszcze działalności gospodarczej a chcą się starać o upadłość konsumencką – koniecznie należy złożyć najpierw wniosek o upadłość jako przedsiębiorca, nawet w sytuacji, gdy jest oczywistym , że wniosek będzie oddalony z powodu braku środków na prowadzenie postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *