O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ SKŁADAJĄC WNIOSEK O UPADŁOŚĆ

Jak już pisałam tutaj pierwszym elementem do skutecznego ogłoszenia upadłości jest prawidłowo sporządzony wniosek. Obecnie wniosek składa się na ogólnodostępnym formularzu jednak prawidłowe wypełnienie rubryk może napotkać na kilka trudności.
W szczególności jeśli mamy więcej niż pięciu wierzycieli będzie wymagało od nas sporządzenie listy uzupełniającej – na co już niestety wzoru nie ma. To samo dotyczy takich elementów jak wierzytelności sporne, wnioskowane dowody czy wykaz załączników. Dlatego w szczególności, gdy sytuacja nas już przerasta i straciliśmy kontrolę w ilości naszych wierzycieli warto skorzystać
z fachowej pomocy w wypełnieniu wniosku.

Element najważniejszy – spis wierzycieli

Wykazanie wszystkich naszych wierzycieli, nawet tych najmniejszych, leży w naszym interesie. Problem pojawia się kiedy nasze wierzytelności są już nieco starsze a firmy windykacyjne zdążyły już kilka razy zbyć naszą wierzytelność i dostajemy wezwania od coraz nowych firm, mimo, że nie zawieraliśmy z nimi żadnych umów. Dzieje się tak dlatego, że niektóre instytucje nie zajmują się samodzielnie dochodzeniem zadłużenia (coraz częściej dotyczy to banków), lecz sprzedają  nasz dług innej firmie i to ona próbuje odzyskać od nas dług.

Ja w takim przypadku polecam wypisanie całej ścieżki następstw prawnych, tj. wszystkich firm, które zwracały się do nas po ten sam dług, od pierwotnego wierzyciela aż do obecnego. Wówczas syndyk będzie miał możliwość wystosowania prawidłowych  zawiadomień do wierzycieli i wezwać ich do zgłoszenia swoich wierzytelności.

Nie możemy też świadomie pominąć któregokolwiek z wierzycieli albo tym bardziej zaplanować, że jednego czy dwóch wierzycieli spłacimy poza postępowaniem upadłościowym i nie będziemy o nim informować Sąd i syndyka.

Spłacając niektórych z wierzycieli będziemy  działać z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli a taka sytuacja jest niedopuszczalna. Jeśli też po ogłoszeniu upadłości nastąpi spłata poza prowadzonym postępowaniem może to zostać zinterpretowane jako brak naszej niewypłacalności w wobec odpadnięcia tej przesłanki może nastąpić umorzenie postępowania upadłościowego – tym samym utrata szansy na oddłużenie.

Spis wierzycieli – dlaczego to takie ważne

Umorzeniu mogą podlegać jedynie  wierzytelności o których poinformuje „upadły”. Może zdarzyć się tak, że mimo zawiadomień o ogłoszeniu upadłości część wierzycieli zachowuje się biernie i nie uczestniczy w postępowaniu. Najważniejsze jest wówczas to czy zostali prawidłowo poinformowani o toczącym się postępowaniu.

Jeśli natomiast zataimy któregoś z wierzycieli i nie będzie brał on udziału w postępowaniu upadłościowym, to wówczas, po zakończeniu postępowania i naszym oddłużeniu, wierzyciel ten będzie mógł nadal dochodzić swojej wierzytelności na drodze postępowania sądowego a później w drodze egzekucji komorniczej.

Uzasadnienie – logiczny ciąg zdarzeń

W uzasadnieniu naszego wniosku należy przedstawić swoją historię i sytuacje, które doprowadziły do powstania stanu zadłużenia. Ważnym jest aby opisać to w sposób konkretny, spójny i chronologiczny.

Jeśli dokonywaliśmy samodzielnie sprzedaży ruchomości czy też nieruchomości  ważne jest aby przedstawić co zrobiliśmy z sumą uzyskaną ze sprzedaży tzn. czy spłaciliśmy swoich wierzycieli czy też udaliśmy się na egzotyczne wakacji. Nie muszę chyba dodawać, że życie ponad stan mimo ciążącego na nas zadłużenia nie będzie dobrze widziane.

Na wszystkie przedstawione w uzasadnieniu okoliczności  dobrze również przedstawić dowody m.in. umowy kredytowe, historię choroby, próby negocjacji z wierzycielami.

Im więcej dokumentów załączymy do wniosku tym mniej będzie trzeba później uzupełniać, dlatego warto sporządzić solidnie pierwotny wniosek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *