ZAKRĘCENI W DŁUGACH

Dziś więcej o spirali kredytowej. Jedni wpadają w nią, bo mało realnie oceniają swoje możliwości finansowe (nie doszacowują miesięcznych kosztów). Inni zakładają, że będą w przyszłości lepiej zarabiać. Skutek zawsze jest ten sam. Ukryte koszty kredytów W pracy syndyka często przeglądam różne umowy kredytowe – łączę wtedy moją wiedzę prawniczą z ekonomiczną. Najpierw szukam ukrytych kosztów. …

W CZYM UPADŁOŚĆ LEPSZA OD EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

Często osoby, które zdążyły złożyć wniosek o upadłość przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej i przed tzw. windykacją terenową – nie doceniają przywilejów postępowania upadłościowego, w czasie którego nie jest prowadzona egzekucja komornicza. Jaki jest cel egzekucji komorniczej Egzekucja komornicza zmierza do zaspokojenia wierzyciela w całości bez względu na sytuację dłużnika. Postępowaniem egzekucyjnym kieruje tak naprawdę nie Komornik, lecz wierzyciel. …

ETAPY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Postępowanie upadłościowe jest szansą na oddłużenie częściowe a nawet całkowite, jednak postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest dopiero wstępem do właściwego postępowania upadłościowego. Jednocześnie wstępem, bez którego nie da się przejść dalej…. Ale po kolei: Wniosek o ogłoszenie upadłości: Pierwszym elementem do skutecznego oddłużenia jest prawidłowe sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości (o szczegółowych elementach wniosku pisałam tutaj) Zdarza się dość …